Szanowni Państwo,

Nawiązując do zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest IzisSoft Paweł Kurzawa Urocza 3 32-020 Wieliczka

Posiadane dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, zaś ich podanie miało charakter dobrowolny. Państwa dane nie są udostępniane firmom zewnętrznym jak również nie są wykorzystywane do profilowania.

Gwarantujemy jednocześnie spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia tych danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wszelkie dyspozycje należy zgłaszać na mail sekretariat@izissoft.pl lub listownie na adres firmy. Niezależnie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jednocześnie informujemy, że odbiorcami Państwa danych mogą być także podmioty uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Z poważaniem
IzisSoft.pl