Na komputerze na którym zainstalowany był stary profit, należy pobrać i zainstalować nowy w wersji mini:

Link do nowej wersji programu

Przed instalacją należy wykonać kopię zapasową (instrukcja jest tutaj: http://izissoft.pl/faq/)
Po zainstalowaniu nowej wersji programu należy uruchomić program ImpEks (zainstalowany domyślnie w folderze c:\program files\izissoft\profit4).
Program będzie działał tylko na komputerze, na którym był zainstalowany stary profit.
Po uruchomieniu mamy widok jak poniżej:

Przeniesienie bazy do nowej wersji programu Izissoft Profit

Przeniesienie bazy do nowej wersji programu Izissoft Profit

Należy wskazać bazę docelową (folder jak w przykładzie. Następnie po wskazaniu starej bazy źródłowej (domyślnie folder c:\program files\izissoft\profit\data nastąpi przekopiowanie danych do nowej bazy.

Jeżeli program ma być przeniesiony na nowy komputer, należy przenieść potem plik DBProfit.mdb (docelowa baza danych) na nowy komputer i podmienić pustą, która została zainstalowana w czasie nowej instalacji programu (do folderu c:\users\public\documents\izissoft).

Po zainstalowaniu programu, program będzie w wersji mini. Pierwsze uruchomienie nowej wersji powinno nastąpić na komputerze mającym dostęp do internetu. Po tym, do 24h otrzymacie Państwo na maila plik z indywidualną licencją.

Należy ją wczytać wybierając menu->narzędzia->rejestracja programu, następnie wskaż plik licencji, następnie wpisać nip bez kresek oraz email taki jak w zamówieniu programu. Następnie przycisk wczytaj licencję.