Kopia zapasowa

Przed zapisaniem aktualizacji w folderze programu zalecamy wykonanie kopii zapasowej

Kopie zapasową można stworzyć kopiując folder profit w inne miejsce na dysku i uruchamiając archiwizację z programu.

Folder data jeżeli program został zainstalowany standardoowo znajduje się

na dysku c katalog program files\izissoft\profit

Uwaga

Jeżeli, jeżeli posiadasz windows nowszy niż xp, a uruchamiałeś program nie jako administrator

Twoje dane mogą byc w folderze c:użytkownicy lub c:users

Dokładna ścieżka to:

c:\Users\NAZWA TWOJEGO UZYTKOWNIKA\AppData\Local\VirtualStore\Program Files (x86)\IZISSOFT\profit\data\"

Należy w tym przypadku skopiować folder profit z tego folderu

Pobranie aktualizacji

Po kliknięciu na link pokaże się okienko jak poniżej. 

Należy nacisnąć zapisz. Pojawi się okienko dialogowe jak poniżej:

Jeżeli miejsce instalacji nie zostało zmienione, należy wskazać c:\program files\izissoft\profit.
(okienko może się trochę różnić w zależności od wersji systemu windows)
Potem należy nacisnąć przycisk zapisz. Pojawi się jeszcze zapytanie czy zastąpić plik, należy 
wybrać odpowiedź tak.

To wszystko. Następnie należy uruchomić program tak jak zwykle. Jeżeli zmiany w programie są duże,
to pojawi się odpowiedni komunikat, należy wtedy postępować zgodnie z zaleceniami.