Należy ściągnąć pliki:

http://www.izissoft.pl/paradox/pdxrbld.ini

http://www.izissoft.pl/paradox/pdxrbld.exe

http://www.izissoft.pl/paradox/tutil.dll

Należy je zapisać w jednym katalogu.

Przed poniższą operacją koniecznie należy wyłączyć aplikację PROFIT. Zalecamy także zrobić kopię zapasową folderu C:\Program Files\IZISSOFT\profit\data lub właściwego dla miejsca instalacji programu.
Uruchamiamy pdxrbld - paradox tables repair utility


Uwaga w windows vista może wystąpić problem jak w poradzie numer jeden.

 

Rozwijamy listę select directory i wybieramy katalog

C:\Program Files\IZISSOFT\profit\data

 

Uwaga!!

Jeżeli program profit jest zainstalowany w innym katalogu, niż domyślny C:\Program Files\IZISSOFT\profit\data,

należy przyciskiem BROWSE wybrać odpowiedni katalog.

Jeżeli uległa uszkodzeniu któraś z wielu baz, należy wskazać konkretną bazę. Katalog, który należy wybrać jest wyświetlany w komunikacie,

np. INDEX IS OUT OF DATE TABLE D:/PROFIT/DATA/SPRZEDAZ.DB

Po dokonaniu wyboru katalogu naciskamy START, program po wykonaniu operacji wyświetli jeden z trzech komunikatów:

tables appear to be ok. - tablice wydają się być ok., problemu należy szukać gdzie indziej

there were errors - wystąpiły błędy

W zakładce errors można zobaczyć, które tabele były uszkodzone

Po tej operacji baza została naprawiona, program powinien zacząć działać z powrotem J